ZAMAN

zaman beralih, musim bertukar
segala sesuatu akan berubah, menurut kehendak zaman dan sesuai kodrat Tuhan Yang Mahaesa

sudah ketinggalan zaman
dikatakan tentang sesuatu yang sudah kuno, tidak mengikuti aturan
Description
: ZAMAN
Rating
: 4.5
Reviewer
: Ngudi Raharjo
ItemReviewed
: ZAMAN